Cuộn màng ép ly 1750 nắp khổ 130mm

95.000

Cuộn ép ly 1750 nắp dành cho shop mới khởi nghiệp hoặc có ngân sách tiết kiệm. Hãy chọn và bắt đầu ngay.